Przejdź do treści

WS-2/5

Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1956R

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane wiadukty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa 1956R.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi droga powiatowa nr 1956R o szerokości użytkowej jezdni 2×3,0m. Skrajnia pionowa dla drogi pod obiektem wynosi 4,6m.

Stan na dzień 13.11.2023

default