Przejdź do treści

Iskrzynia-Dukla


Dukla-Barwinek (wkrótce)


O projekcie

Projekt ma na celu relacjonowanie postępu prac budowy drogi ekspresowej S19 na terenie powiatu krośnieńskiego i powstał ze wspólnej inicjatywy portalu Krosno112.pl oraz MG Drone. Na stronie można będzie zobaczyć między innymi wysokiej rozdzielczości ortofotomapy, które wykonywane będą z drona. Na każdą taką ortofotomapę będzie można nałożyć poszczególne elementy projektu: przebieg drogi, przebieg drogi wraz z obiektami inżynierskimi oraz same obiekty inżynierskie. Prócz tego wykonywane będą zdjęcia każdego obiektu inżynierskiego z różnych stron oraz filmy z przelotu nad placem budowy i wokół obiektów inżynierskich.

Częstotliwość aktualizacji wynosić będzie w przypadku ortofotomap 1 miesiąc +/-3 dni (naloty fotogrametryczne będą wykonywane dokładnie tego samego dnia miesiąca, jednak w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych będą wykonane w inny dzień), a zdjęć i filmów w razie ukończenia pewnych etapów poszczególnych elementów budowy.

Na stronie będzie można również zobaczyć zdjęcia z poziomu gruntu, które będą wykonywane podczas ważniejszych prac.