Przejdź do treści

WS-1/4

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa nr 108 relacji Stróże Krościenko i droga dojazdowa

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi jednotorowa linia kolejowa nr 108 oraz droga dojazdowa DD 4.6.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi jednotorowa linia kolejowa nr 108 znajdująca się na terenie zamkniętym PKP oraz droga dojazdowa DD 4.6 o skrajni pionowej4,5m oraz poziomej 3,5m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023