Przejdź do treści

PZGd-2/3

Przejście dla zwierząt nad projektowaną drogą ekspresową S19 oraz jezdniami dodatkowymi

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany wiadukt jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia nad drogą
ekspresową S19 korytarza ekologicznego dla zwierząt dużych.
Charakterystyka przeszkody


Parametry techniczne trasy głównej
 klasa techniczna drogi S,
 prędkość projektowa 100km/h,
 przekrój drogi 2/2
 szerokość jezdni 2×7,00m,
 szerokość poboczy utwardzonych 2×1,30m,
 szerokość opaski 0,70m,
 szerokość pasa rozdziału 5,0m
 szerokość opaski 0,70m,
 szerokość jezdni dodatkowej 2×3,5m
 szerokość poboczy przy jezdniach dodatkowych 2×0,75m

Spadki poprzeczne:
 jezdni pod obiektem 2.5% – jednostronny
 utwardzony pas dla potrzeb utrzymania 2,0% – jednostronny
Skrajnia pionowa pod obiektem H = 5,00m

Stan na dzień 13.11.2023

default