Przejdź do treści

PZG-1/9

Przejście górne dla średnich zwierząt do przeprowadzenia szlaku migracji zwierząt średnich nad dwujezdniową drogą ekspresową S-19, pasem utwardzenia terenu i jezdnią dodatkową DD 3.14

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany wiadukt jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia nad drogą ekspresową S19 korytarza ekologicznego dla zwierząt dużych.
Charakterystyka przeszkody
Parametry techniczne trasy głównej

 • klasa techniczna drogi: S,
 • prędkość projektowa: 100km/h,
 • przekrój drogi: 2/2
 • szerokość jezdni: 2×7,00m,
 • szerokość pasów awaryjnych: 2×2,50m,
 • szerokość opaski: 0,50m,
 • szerokość pasa rozdziału: 5,28m,
 • szerokość opaski: 0,50m,
 • szerokość utwardzonego terenu 1×3,0m,

  na potrzeby utrzymania:
 • szerokość jezdni dodatkowej: 2×2,5m,
 • szerokość poboczy przy jezdniach dodatkowych: 2×0,75m,
 • szerokość poboczy utwardzonych: 1×1,30m,

  Spadki poprzeczne:
 • jezdni pod obiektem : 4,0% – jednostronny
 • utwardzony pas dla potrzeb utrzymania: 2,0% – jednostronny

  Skrajnia pionowa pod obiektem: H = 5,00m

Stan na dzień 13.11.2023

default

Stan na dzień 17.10.2023

default

Stan na dzień 06.08.2023