Przejdź do treści

MS-2/6

Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 z przejściem dla małych zwierząt, ciek BN 

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany wiadukt ekologiczny jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia drogi ekspresowej nr 19 nad korytarzem ekologicznym dla średnich zwierząt.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla zwierząt średnich. Skrajnia dla zwierząt wynosi 6,0m x3,28-4,52m

Stan na dzień 13.11.2023

default