Przejdź do treści

PZDs-1/10

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi szlak migracji zwierząt średnich

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane przejście jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi dolne przejście dla średnich zwierząt.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 8,0 m i wysokości 3,0 m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 06.08.2023