Przejdź do treści

MS-9

Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 dopływ spod góry Kochanówka zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt

Stan na dzień 13.11.2023

default