Przejdź do treści

MS-2/9

Most drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 nad ciekiem BN4

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most drogowy jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi ciek wodny BN-4
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi ciek BN-4 dla którego wg obliczeń hydrologicznych wymagane jest światło poziome 8m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 19.10.2023

default