Przejdź do treści

MS-2/8

Most drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 nad rowem nr 6

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most drogowy jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem (R-NR-6).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 1,5-1,6m+1,65 i wysokości 1,5m zespolone z ciekiem –R-NR-6 prowadzonym w korygowanym umocnionym korycie.

Stan na dzień 13.11.2023