Przejdź do treści

MS-2/2

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane mosty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla średnich zwierząt zespolone z ciekiem (rzeka Lubatówka).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 8,0m+8,0m=16,0m i wysokości 3,5m zespolone z ciekiem – rzeką Lubatówka prowadzonej w korygowanym umocnionym korycie.

Rzędne poziomu wody:

  • rzędna miarodajna w osi S19 Qp=0.3 =288,02 m n.p.m.
  • rzędna miarodajna spiętrzona Qp=0.3= 288,11 m n.p.m.
  • rzędna miarodajna w osi S19 SSQ =285,64 m n.p.m.
  • rzędna miarodajna spiętrzona SSQ= 285,64 m n.p.m.
    Obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne znajdują się w tomie II.F – branża melioracyjna

Stan na dzień 13.11.2023

default