Przejdź do treści

MS-2/10

Most drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 nad ciekiem dopływ spod góry Kochanówka

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most drogowy jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem wodnym (Dopływ z Frankowej).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 1,58m+1,58m=3,16m i wysokości 1,59m zespolone z ciekiem – Dopływ z Frankowej prowadzonym w korygowanym umocnionym korycie.

Stan na dzień 13.11.2023