Przejdź do treści

M-1/24

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most znajduje się na łącznicy L7 na węźle Miejsce Piastowe w wariancie 2 w km ok. 0+199. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia jezdni ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi potok Iwoniczanka.