Przejdź do treści

ES-2/3

Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19, przejście dla zwierząt dużych nad rzeką Jasiołka

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane estakady drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi rzeka Jasiołka, korytarz migracyjny dla dużych zwierząt oraz utwardzone pasy na potrzeby utrzymania.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi rzeka Jasiołka wraz z pasami terenu przeznaczonymi dla migracji dużych zwierząt oraz utwardzone pasy na potrzeby utrzymania zlokalizowane przy ścianach przyczółków. W przęsłach skrajnych oraz w przęśle nurtowym wzdłuż rzeki zagospodarowano
przestrzeń służącą jako korytarz migracyjny dla dużych zwierząt. Skrajnia pionowa przejścia dla dużych zwierząt wynosi 5,0m. Szerokości przejść wynoszą:
– Od strony Rzeszowa: ~26 – 30m
– Od strony Barwinka: ~28 – 32m

Stan na dzień 13.11.2023

default