Przejdź do treści

ES-2/2

Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19, nad drogą powiatową, przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z rzeką Jasiołka

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane estakady drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi zakole rzeki Jasiołka, ciek BN-2, przejście dla średnich zwierząt, droga dojazdowa do zbiornika, istniejąca kładka dla pieszych
oraz utwardzone pasy dla potrzeb utrzymania zlokalizowane przy ścianach przyczółków.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi zakole rzeki Jasiołka, ciek BN-2, istniejąca kładka oraz przejście dla średnich zwierząt. Estakadę wykorzystano także do przeprowadzenia pod nią drogi dojazdowej do zbiornika oraz utwardzonych pasów na potrzeby utrzymania. Skrajnia pionowa dla przejścia dla średnich zwierząt wynosi 3,5m natomiast dla drogi dojazdowej 4,5m. Dodatkowo estakada przechodzi przez chronione siedliska łęgów występujące od km 74+520 do 74+880.

Stan na dzień 16.05.2024

Stan na dzień 17.04.2024

Stan na dzień 17.03.2024

Stan na dzień 14.02.2024

Stan na dzień 21.01.2024

Stan na dzień 17.12.2023

Stan na dzień 13.11.2023