Przejdź do treści

Postęp prac 17 października 2023

  Postęp prac na dwóch odcinkach budowanej drogi ekspresowej S19 na dzień 17.10.2023

  Odcinek Iskrzynia-Miejsce Piastowe

  Węzeł Krosno km 58+700

  PZGs-1/9 km 59+550
  WD-1/15 km 59+934
  WD-1/15 km 59+934
  WD-1/16 km 61+041
  WD-1/16 km 61+041
  PZDs-1/10 km 61+556
  WS-1/4 km 62+901
  WS-1/4 km 62+901
  WS-1/5 km 63+538
  MS-1/15 km 63+817
  MS-1/16 km 64+287
  WD-1/18 km 64+539
  WD-1/18 km 64+539
  MS-1/17 km 64+645
  MS-1/18 km 65+351
  MS-1/19 km 65+912
  MS-1/19 km 65+912
  PZM-1/11 km 66+800
  MS-1/21 km 67+404
  MS-1/21 km 67+404
  WĘZEŁ „MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ „MIEJSCE PIASTOWE”

  Odcinek Miejsce Piastowe – Dukla:

  POCZĄTEK OPRACOWANIA
  WS-2/1 km 68+611 (WIADUKT NAD DK19) oraz dalszy ciąg S19 w kierunku Barwinka
  Widok znad Miejsca Piastowego w kierunku Barwinka
  Widok w stronę Miejsca Piastowego, widoczny zarys przyszłej drogi S19
  Miejsce przyszłego WS-2/2 km 70+810 (wiaduktu nad drogą powiatową 1976R)
  Prace ziemne przy obiekcie MS-13 km 70+881 (most nad ciekiem wodnym) miejscowość Rogi
  Humusowanie terenu u podnóża góry Rogowskiej
  Widok na górę Rogowską
  MOP Równe
  Plac składowy firmy STRABAG
  Okolice MS-2/8 km 73+773 widok w kierunku Miejsca Piastowego
  Prace ziemnie w miejscu PZDs-2/2 km 74+172 (przejście dolne dla zwierząt średnich)
  Tutaj swój początek będzie miała ES-2/2 km 74+498, estakada wzdłuż rzeki Jasiołka
  Dalszy ciąg ES-2/2 km 74+498 w stronę Barwinka
  Widok na całą przyszłą ES-2/2 km 74+498
  Widok na przyszłe PZGd-2/3 km 75+081 (przejście górne dla zwierząt dużych)
  Widok znad PZGd-2/3 km 75+081 w stronę Barwinka
  Widok nad ES-2/3 km 76+275 (estakada nad rzeką Jasiołka) oraz WS-2/5 km 76+490 (wiadukt nad drogą powiatową DP1956R)
  Widok nad ES-2/3 km 76+275 (estakada nad rzeką Jasiołka) oraz WS-2/5 km 76+490 (wiadukt nad drogą powiatową DP1956R)
  Prace ziemne, wykopy pod fundamenty obiektu MS-2/9 km 76+794
  Prace ziemne, wykopy pod fundamenty obiektu MS-2/9 km 76+794
  Widok na MS-2/9 km 76+794, WS-2/5 km 76+490 oraz ES-2/3 km 76+275
  Widok w stronę węzła „DUKLA”