Przejdź do treści

Postęp prac sierpień

  WĘZEŁ “KROSNO”
  PZGs-1/9 km 59+550
  WD-1/15 km 59+934
  WD-1/15 km 59+934
  WD-1/16 km 61+041
  WD-1/16 km 61+041
  WD-1/16 km 61+041
  PZDs-1/10 km 61+556
  WS-1/4 km 62+901
  WS-1/5 km 63+538
  MS-1/15 km 63+817
  MS-1/16 km 64+287
  WD-1/18 km 64+539
  WD-1/18 km 64+539
  WD-1/18 km 64+539
  MS-1/17 km 64+645
  MS-1/18 km 65+351
  MS-1/19 km 65+912
  MS-1/19 km 65+912
  MS-1/19 km 65+912
  PZM-1/11 km 66+800
  PZM-1/11 km 66+800
  MS-1/21 km 67+404
  MS-1/21 km 67+404
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”

  Pozostałe zdjęcia z odcinka:

  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w kierunku Rzeszowa, na dole kadru widoczny fundament obiektu PZM-1/11
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w kierunku Rzeszowa, stabilizacja gruntu
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w kierunku Rzeszowa
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w kierunku Rzeszowa w osi jezdni
  Widok znad obiektu PZM-1/11 km ~66+800 w kierunku Rzeszowa
  Widok znad obiektu PZM-1/11 km ~66+800 w stronę węzła “Miejsce Piastowe”
  Km 66+500 widok w stronę Rzeszowa
  Km 66+000 widok w stronę Rzeszowa
  Km 65+800 widok w stronę Rzeszowa
  Widok znad obiektu MS-1/18 km ~65+400 w stronę węzła “Miejsce Piastowe”
  Widok znad obiektu MS-1/18 km ~65+400 w stronę obiektu WD-1/18 km 64+539 oraz MS-1/17 km 64+645
  Km 63+800 widok w stronę Barwinka
  Km 64+400 widok w stronę Rzeszowa
  Km 62+100 widok w stronę Rzeszowa
  Km 61+200 widok w stronę Rzeszowa
  Km 59+800 widok w stronę Barwinka
  Km 60+500 widok w stronę Barwinka
  Km 61+500 widok w stronę Barwinka
  Km 62+200 widok w stronę Barwinka