Przejdź do treści

Prace 64+000 – 68+000

  Postęp prac do 12 czerwca na odcinku od 65+000 do 68+000

  Węzeł “Miejsce Piastowe”
  Węzeł “Miejsce-Piastowe”
  Węzeł “Miejsce Piastowe”
  Węzeł “Miejsce-Piastowe” – rozbiórka zabudowań
  Węzeł “Miejsce-Piastowe” – rozbiórka zabudowań
  Węzeł “Miejsce-Piastowe” – zabudowania do rozbiórki oraz prace archeologiczne
  Droga technologiczna obok PZM-1/11
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w stronę Iskrzyni
  MS-1/19 (środek kadru), MS-1/18 (na wysokości drzew)
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w stronę Iskrzyni
  WS-1/18 (środek kadru), MS-1/17 (środek kadru do lewej)
  km 66+500
  Widok znad PZM-1/11 w stronę Iskrzyni
  Widok znad węzła “Miejsce Piastowe” w stronę Iskrzyni