Przejdź do treści

WS-2/4

Wiadukt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19, na węźle “Dukla” ponad rondem węzła

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane wiadukty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowią łącznice węzła Dukla.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowią łącznice węzłowe o szerokości użytkowej jezdni 2x(6,0+4,0)m. Skrajnia pionowa dla drogi pod obiektem wynosi 5,0m.