Przejdź do treści

Odcinek od km 66+000 do 68+000

Stan aktualny na dzień 12.09.2023

kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze

Postęp prac maj 2023 – wrzesień 2023


Ortofotomapa i plan


Postęp prac sierpień 2022 – maj 2023