Przejdź do treści

WS-2/3

Most w ciągu proj. drogi ekspresowej S19 nad drogą DJLP01, przejście dla zwierząt małych

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane wiadukty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi wewnętrzna droga gminna.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi droga wewnętrzna o szerokości użytkowej jezdni 2×2,5m.Skrajnia pionowa dla drogi pod obiektem wynosi 4,5m.

Stan na dzień 13.11.2023

default