Przejdź do treści

WS-2/1

Wiadukt drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 w celu przeprowadzenia nad DK19

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane wiadukty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa nr 19.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi DK19 o szerokości użytkowej jezdni 2x 3,5m, dwa ciągi dla pieszych oraz dwa pasy utwardzone dla potrzeb utrzymania obiektu zlokalizowane w przęsłach skrajnych.

Skrajnia pionowa dla drogi pod obiektem wynosi 4,7m.

Stan na dzień 13.11.2023

default