Przejdź do treści

WS-1/6

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa DK28 wraz z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most znajduję się na węźle Miejsce Piastowe w wariancie 1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 na węźle ponad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa DK28.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi droga krajowa DK 28. Podstawowe parametry drogi:

  • Pasy ruchu: 2 x3,5 m + 3,0 m + 4,0 m
  • Opaska: 1,0 m.

Stan na dzień 13.11.2023

default