Przejdź do treści

WS-1/16

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi gminnej DG 153021R ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany wiadukt jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi poprzecznej nr 14 ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.
Charakterystyka przeszkody
Parametry techniczne trasy głównej

 • klasa techniczna drogi: S,
 • prędkość projektowa: 100km/h,
 • przekrój drogi: 3/3
 • szerokość jezdni: 2×7,00m,
 • szerokość pasów awaryjnych: 2×2,50m,
 • szerokość opaski: 0,50m,
 • szerokość pasa rozdziału: 5,0m,
 • szerokość opaski: 0,50m,
 • szerokość utwardzonego terenu: 4,68 m i 5,75m
  na potrzeby utrzymania

  Spadki poprzeczne:
 • jezdni pod obiektem: 2.9% – jednostronny
 • utwardzony pas dla potrzeb utrzymania: 2,0% – jednostronny,
  Skrajnia pionowa pod obiektem: H = 5,00m

Stan na dzień 06.08.2023