Przejdź do treści

WD-1/21

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej łącznicy ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19. Wiadukt znajduje się na węźle Iskrzynia.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany wiadukt jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia łącznicę nr 2 węzła Iskrzynia ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.
Charakterystyka przeszkody
Parametry techniczne trasy głównej

 • klasa techniczna drogi: S,
 • prędkość projektowa: 100km/h,
 • przekrój drogi: 2/2
 • szerokość jezdni: 5×3,50m,
 • szerokość pasów awaryjnych: 1×2,50m,
 • szerokość opaski: 0,50m,
 • szerokość pasa rozdziału: 5,4m
 • szerokość opaski: 0,50m,
  Spadki poprzeczne:
 • jezdni pod obiektem: 4.0% – jednostronny
 • utwardzony pas dla potrzeb utrzymania: 2,0% – jednostronny
  Skrajnia pionowa pod obiektem: H = 5,00m

Stan na dzień 13.11.2023

default

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 06.08.2023