Przejdź do treści

PZM-1/11

Przejście dolne dla małych zwierząt w ciągu drogi S19

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane przejście jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi
ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 2,5 m i wysokości 2,0 m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023