Przejdź do treści

PS-2/1

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany przepust jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi ciek wody (R- D-8).
Charakterystyka przeszkody
Ciek wody R-D-8.