Przejdź do treści

PD-2/1

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem RBN 22.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 2 x 1,60-1,75m i wysokości 1,5 m zespolone z ciekiem o średniej szerokości 2,65m.
Parametry cieku:

  • poziom zwierciadła wody dla SSQ poniżej 1.0cm. (w osi drogi S19),
  • poziom zwierciadła wody epizodycznej dla Q=0,3% wynosi 288,50 m n.p.m. (w osi drogi
    S19).