Przejdź do treści

P-1/54

Most drogowy do przeprowadzenia drogi dodatkowej jezdni DD 4.18 ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane przepusty znajdują się pod drogami poprzecznymi oraz siecią dróg dojazdowych.