Przejdź do treści

MS-2/7 (MS-2/7+PZDS-2/1) 73+484 Przejście dla średnich zwierząt

Lokalizacja: Równe

Parametry: 17,0 x 2,5

Zespolenie obiektów PZDs 2/1 (km 73+480), będącego przejściem dla średnich zwierząt oraz MS 2/7 (km 73+515), przeprowadzającego ciek Równy, zostało uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.400.1.4.2018.AH.4 z dnia 24 stycznia 2019 r. W piśmie wskazano na zasadność połączenia tych dwóch obiektów ze względu na ich bliską lokalizację oraz określono, że należy zaprojektować obiekt dwuprzęsłowy o rozpiętościach równych 2 x 21 m, gdzie pod jednym przęsłem przeprowadzony zostanie ciek Równy, a pod drugim – przejście dla średnich zwierząt. Wskazano również na konieczność zachowania wymogów określonych w DŚU dla tego typu przejścia, tj. zaprojektowania strefy dla zwierząt o wysokości 2,5 m. Spełniając warunek zawarty w DŚU oraz stosując się do zaleceń RDOŚ, wyznaczono strefę przeznaczoną dla zwierząt o wymiarach: 17 m szerokości oraz 2,5 m wysokości. Warunek współczynnika względnej ciasnoty (przejścia dla zwierząt średnich powyżej 0,7) jest spełniony.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 17.10.2022)