Przejdź do treści

MS-2/7

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane mosty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla średnich zwierząt oraz ciek wodny (Równy).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 17,0m i wysokości 3,5m oraz ciek Równy prowadzony w korygowanym umocnionym korycie.

Stan na dzień 13.11.2023