Przejdź do treści

MS-2/3

Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 nad rowem melioracyjnym zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most drogowy jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem (R- L-4-3).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 2 x 1,05 i wysokości 1,5m zespolone z ciekiem –R-L-4-3 prowadzonym w korygowanym umocnionym korycie.

Stan na dzień 13.11.2023

default