Przejdź do treści

MS-13

Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt, ciek -dopływ spod góry Kochanówka