Przejdź do treści

MS-1/21

Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most znajduję się na węźle Miejsce Piastowe w wariancie 1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 oraz jezdni zbierająco-rozprowadzających na węźle ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi potok Iwoniczanka. Podstawowe parametry cieku:

  • HwSSQ=HwSSQS=287,49 m p.m.
  • Hw =290,15 m n.p.m.
  • Hws=290,24 m n.p.m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023