Przejdź do treści

MS-1/19

Most drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi droga DD 4.14, ciek bez nazwy oraz szlak migracji zwierząt średnich zlokalizowany po obu stronach cieku.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą która stanowi przejście dla średnich zwierząt zespolone z ciekiem Ciek Bez Nazwy 2.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 2 x 5,00 m i wysokości 3,50 m zespolone z ciekiem o średniej szerokości 5,00 m.

Parametry cieku:

  • poziom zwierciadła wody dla SSQ nie występuje,
  • poziom zwierciadła wody epizodycznej dla Q=0,3% wynosi 311,67 m n.p.m. (w osi drogi
    S19).

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 08.06.2023