Przejdź do treści

MS-1/18

Most w ciągu drogi ekspresowej S19

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą która stanowi dolne przejście dla średnich zwierząt zespolone z ciekiem R-(Nr-3).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 2 x 3,50 m i wysokości 3,50 m zespolone z ciekiem o średniej szerokości 3,00 m i szerokości koryta 1,04 m.

Parametry cieku:

  • poziom zwierciadła wody dla SSQ wynosi 318,20 m n.p.m. (w osi drogi S19),
  • poziom zwierciadła wody epizodycznej dla Q=0,3% wynosi 318,88 m n.p.m. (w osi drogi S19).

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 08.06.2023