Przejdź do treści

MS-17

Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi rów R-(NR-3) zespolony z przejściem dla średnich zwierząt.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem Przecznica.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 2 x 1,50 m i wysokości 1,50 m

Stan na dzień 13.11.2023

default

Stan na dzień 17.10.2023

default

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 08.06.2023