Przejdź do treści

MS-1/16

Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi rów R-(Pod Widaczem) zespolony z przejściem dla małych zwierząt

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem R-(Pod Widaczem).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 2 x 1,10m i wysokości 1,5m zespolone z ciekiem o średniej szerokości 4,31m i szerokości koryta 1,04m.

Parametry cieku:

  • poziom zwierciadła wody dla SSQ wynosi 307,86 m n.p.m. (w osi drogi S19),
  • poziom zwierciadła wody epizodycznej dla Q=0,3% wynosi 308,50 m n.p.m. (w osi drogi
    S19).

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023