Przejdź do treści

MS-1/15

Most drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi Rów R-A Widacz oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem R-(A-Widacz).
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla małych zwierząt o szerokości 2 x 1,25 m i wysokości 1,5 m zespolone z ciekiem o średniej szerokości 2,70 m i szerokości koryta 1,02 m.

Parametry cieku:

  • poziom zwierciadła wody dla SSQ wynosi 310,47 m n.p.m. (w osi drogi S19),
  • poziom zwierciadła wody epizodycznej dla Q=0,3% wynosi 311,64 m n.p.m. (w osi drogi
    S19).

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023

default