Przejdź do treści

MS-1/13

Przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi dolne przejście dla małych zwierząt zintegrowane z ciekiem górskim Sucha Dolina MS 1/13.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi przejście dla średnich zwierząt o szerokości 1,5 m i wysokości 3,0 m.

Stan na dzień 13.11.2023

default