Przejdź do treści

MD-38

Most w ciągu drogi powiatowej DP1956R w km 0+087 nad ciekiem wodnym Dopływ z Frankowej