Przejdź do treści

ES-2/1

Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19, nad drogą powiatową 1975R, przejście dla zwierząt dużych, ciek BN, jezdnia dodatkowa

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane estakady drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi droga powiatowa, przejście dla dużych zwierząt zespolone z ciekiem wodnym oraz utwardzony pas dla potrzeb utrzymania
zlokalizowane przy ścianie przyczółka w osi D.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi droga powiatowa 1975R o szerokości użytkowej jezdni 5,1m oraz przejście dla dużych zwierząt zespolone z ciekiem wodnym (ciek BN-1). Skrajnia pionowa dla przejścia dla dużych zwierząt wynosi 5m natomiast dla drogi powiatowej 4,6m. Przy przyczółku w osi D zlokalizowano utwardzony pas dla potrzeb utrzymania.

Stan na dzień 13.11.2023