Przejdź do treści

ES-2/1 72+521

Lokalizacja: Równe

Parametry:
– Rozpiętość teoretyczna Lt = 30,0 +40,0+30,0m
– Długość całkowita Lc= 102,0m
– Długość pomiędzy końcami skrzydeł LP= 136,3m; LL=131,2m
– Szerokość obiektu jezdnia prawa B1 = 12,0m-15,8m
– Szerokość obiektu jezdnia lewa B2 = 15,8m

WARIANT A

Konstrukcja nośna obiektu ukształtowana w schemacie statycznym belki ciągłej trzyprzęsłowej, o stałej wysokości konstrukcyjnej belek 1,90m.
Konstrukcja prawa:
Dla konstrukcji prawej w przekroju poprzecznym zaprojektowano trzy dźwigary. Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest zmienny i wynosi do 3,95 do 5,85m. W przekroju poprzecznym płytę pomostową w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,30m. Szerokość płyt pomostu wynosi od 11,9 do 15,70m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skos o stałej szerokości wynoszącej 0,80m. Płytę pomostową w miejscu zamocowania w belce zaprojektowano o grubości 0,40m. Obustronne wsporniki o wysięgach 1,33m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,40m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.
Konstrukcja lewa:
Dla konstrukcji lewej w przekroju poprzecznym zaprojektowano dwa dźwigary. Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest stały i wynosi 9,0m. Płytę pomostową w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,35m. Szerokość płyt pomostu wynosi 15,70m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skos o stałej szerokości wynoszącej 1,0. Płytę pomostową w miejscu zamocowaniu w belce
zaprojektowano o grubości 0,45m. Obustronne wsporniki o wysięgach 2,54m i 2,55m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,45m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.

WARIANT B

Konstrukcja nośna obiektu ukształtowana w schemacie statycznym belki ciągłej trzyprzęsłowej, o stałej wysokości konstrukcyjnej dźwigarów stalowych 1,50m.
Konstrukcja prawa:
Dla konstrukcji prawej w przekroju poprzecznym zaprojektowano cztery dźwigary dla przęsła pierwszego (AB) oraz pięć w przęsłach drugim (BC) i trzecim (CD). Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest zmienny i wynosi do 3,0 do 3,1m. Płytę w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,30m. Szerokość płyt pomostu wynosi od 11,9 do 15,70m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skosy. Płytę pomostową w miejscu oparcia na belce zaprojektowano o grubości 0,40m. Obustronne wsporniki o wysięgach 1,425m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,40m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.
Konstrukcja lewa:
Dla konstrukcji lewej w przekroju poprzecznym zaprojektowano pięć dźwigarów. Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest stały i wynosi 3,1m. W przekroju poprzecznym płytę pomostową w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,30m. Szerokość płyt pomostu wynosi 15,70m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skosy. Płytę pomostową w miejscu oparcia na dźwigarze stalowym
zaprojektowano o grubości 0,40m. Obustronne wsporniki o wysięgu 1,425m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,45m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.

Posadowienie
Przyjęto pośrednie posadowienie obiektu na palach CFA o średnicy ø1000mm. Należy zagłębić się do warstw nośnych. Na etapie koncepcji przyjęto długości pali:
Podpora w osi A – 14.0m
Podpora w osi B – 11.0m
Podpora w osi C – 11.0m
Podpora w osi D – 11.0m

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 17.10.2022)