Przejdź do treści

Postęp prac na dwóch odcinkach budowanej drogi ekspresowej S19 na dzień 16.06.2024

  Odcinek Iskrzynia-Miejsce Piastowe

  WĘZEŁ “KROSNO”
  WD-1/21 km 58+648
  PZGs-1/9 km 59+550
  WD-1/15 km 59+934
  MS-1/13 km 60+358
  WD-1/16 km 61+041
  PZDs-1/10 km 61+556
  WS-1/4 km 62+901
  WS-1/5 km 63+538
  MS-1/15 km 63+817
  MS-1/16 km 64+287
  WD-1/18 km 64+539
  MS-1/17 km 64+645
  MS-1/18 km 65+351
  MS-1/19 km 65+912
  PZM-1/11 km 66+800
  WS-1/6 km 67+157
  MS-1/21 km 67+404
  PD-2/1 km 68+124
  WĘZEŁ “MIEJSCE PIASTOWE”
  OUD “MIEJSCE PIASTOWE”

  Odcinek Miejsce Piastowe – Dukla:

  MS-2/2 km 68+241
  WS-2/1 km 68+611
  MS-2/3 km 69+683
  MS-9 km 70+617
  WS-2/2 km 70+810
  MD-17 km 70+868
  MS-2/6 km 72+016
  ES-2/1 km 72+500
  MOP Równe
  MS-2/7 km 73+474
  MS-2/8 km 73+773
  PZDs-2/2 km 74+172
  ES-2/2 km 74+498
  ES-2/2 km 74+498
  ES-2/2 km 74+498
  PZGd-2/3 km 75+081
  ES-2/3 km 76+275
  ES-2/3 km 76+275
  ES-2/3 km 76+275
  WS-2/5 km 76+490
  MS-2/9 km 76+794
  MS-2/10 km 77+278
  WS-2/3 km 77+356
  WS-2/4 km 77+614
  WĘZEŁ “DUKLA” | WS-2/4 km 77+617

  INNE ZDJĘCIA: