Przejdź do treści

Postęp prac – film

    Film z odcinka Iskrzynia-Miejsce Piastowe (kilometraż 63+500 – 64+000). Rozpoczęła się wycinka lasu na trasie przyszłej S-19.